Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Středně pokročilý

 Stupeň B1: Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.*

U středně pokročilého studenta se zřetelně projevuje rozdíl mezi pasivní (čtení, poslech) a aktivní (mluvení, psaní) znalostí jazyka. Jeho hlavním cílem je tedy získat jistotu v používání pokročilé gramatiky při konverzaci, přejít od “Czenglish” (přímý překlad českých frází) k používání přirozených anglických idiomů a rozvinout svůj psaný projev. Při zvládnutí stupně B1 se student dostává se do stavu, kdy pasivně rozumí většině běžných rozhovorů mezi dvěma rodilými mluvčími, kteří už v jeho přítomnosti neberou shovívavý ohled na jeho jazykovou úroveň. Výzvou pro středně pokročilého je aktivně se do takovéto debaty - za udržení plynulosti a tempa - zapojit.

 

* Definice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages).

TOPlist