Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Falešný začátečník

Stupeň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.*

Falešný začátečník je v dnešní době mezi zájemci o angličtinu nejčastější případ. Má jistou slovní zásobu, kterou je schopen v jednodušších situacích prakticky použít, ale začíná s jazykem už po několikáté, bez schopnosti posunout se dál. Jiným typem falešného začátečníka je člověk, který se k cizímu jazyku vrací po delší době. I jazykově nadaný člověk může v angličtině ustrnout na elementární úrovni, pokud opomene pracovat na vlastní motivaci, budovat si prostředky pro udržení vytrvalosti a pracovat s dílčími cíly. Právě tyto složky jsou přirozené pilíře jazykového koučinku. Pomůžu Vám najít v sobě sílu začít a už nepřestat.

 

* Definice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages).

TOPlist